Highlights

Nätverk28 

2023

Se Highlights från dom senaste träffarna

Under träffarna arrangeras olika aktiviteter, föreläsningar och workshops för att främja personlig utveckling och affärsutveckling. Medlemmarna har också möjlighet att presentera sin verksamhet, produkter och tjänster, samt att utställa på träffarna. Nätverket fokuserar på att skapa en positiv och stöttande atmosfär där medlemmarna kan bygga långsiktiga och givande relationer. Kolla nedan på bilderna som visar en del highlights från våra träffar. 


Låt oss kvinnor växa tillsammans

Att ingå i ett kvinnligt nätverk för näringslivet ger kvinnor möjligheten att stärka sin position i samhället. Genom att bygga relationer med andra kvinnor inom olika branscher och samarbeta istället för att konkurrera, kan kvinnor utbyta erfarenheter, utveckla sin kompetens och öka sin synlighet på marknaden. Detta leder till ökad tillväxt för kvinnors företag och därmed också tillväxt i samhället. Dessutom skapar nätverket en plattform för att diskutera viktiga frågor som rör kvinnors ställning på arbetsmarknaden och möjligheterna att påverka samhällsutvecklingen.


Plus, Vi har alltid roligare ihop ;) 

Nätverk28


Nätverk28 är ett nätverk för alla kvinnor i Västerås. Syftet är att utveckla och skapa fler samarbeten och affärer. Det gör vi genom att inspirera, bygga mod, relationer och jobba med ledarskap. Dela med oss av erfarenheter och kunskap. Allt detta bidrar till att vi bygger ett starkt Västerås.

Evenemang


Vi ses en gång i månaden och det är den 28 varje gång vilket är lätt att komma ihåg och också därför som vi heter Nätverk28. Vårat namn är något som vi alla jobbade hårt med att gemensamt ta fram. Våra träffar är mycket uppskattade med hög energinivå, kunskap, glädje och nätverkande.

Medlemskap


Nätverk28 är öppet för alla kvinnor som vill mer här i livet. Vill du få möjligheten att visa och presentera ditt företag, dina produkter och tjänster? Vill du hitta fler samarbeten? Vill du få inspiration och ny energi? Vill du utveckla ditt ledarskap? Har du en affärsidé du vill utveckla? Eller vill du helt enkelt bara träffa nya kontakter?